Barion Pixel
Ahogy szinte minden webáruház, a www.gyogymanko.hu is használ cookie-kat annak érdekében, hogy minél személyre szabottabb webes szolgáltatást nyújthasson a felhasználó számára. Cookie-k használata nélkül a webáruház összes funkcióját nem tudjuk működtetni. Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü
Ön itt jár: > Kezdőlap >

Nyereményjáték szabályzat

Gyógymankó Facebook oldalán folytatott posztjáték 

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA – 2024.Március

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem kezeli és azzal összefüggésbe nem hozható.

1. A játék szervezője, a Játék:

A Játék szervezője: Essity Hungary Kft. (székhely: 1021 Budapest, Budakeszi út 51.; cégjegyzékszám: 01-09-716945; adószám: 10187502-2-44; a továbbiakban: Szervező)

A Játék lebonyolítója: P&P Provision Kft., (székhely: 1136 Budapest, Hollán Ernő utca 9.; cégjegyzékszám: 01-09-729499; adószám: 25194315-2-41; a továbbiakban: Játék lebonyolító)

A játék a Játék lebonyolítója Facebook oldalán elhelyezett posztban a „Melyik seb, melyik Leukoplast?” elnevezés alatt indított játék, amelyben a részvétel a posztban szereplő kérdésre adott helyes válasz kommentben való megadásával történik a jelen játékszabályzatban foglaltaknak megfelelően (továbbiakban „Játék”).

 

2. A Játékban résztvevők köre, részvételi jogosultság:

A Játékban Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, devizabelföldi, 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy jogosult részt venni, aki rendelkezik saját nyilvános Facebook profillal, és a 4. pontban részletezett feltételeket teljesíti, a továbbiakban „Játékos”.

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, és a Játék lebonyolítójának alkalmazottai és azok a Ptk. 8.1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói, továbbá minden olyan Játékos, aki feltöltéskor nem saját, valós Facebook fiókjával, nem saját maga által készített vagy érvénytelen fotót tölt fel.

A Játék lebonyolító a Játékot Facebook csatornáján keresztül, Facebook statikus posztban (”Poszt”) teszi közzé.

 

3. A Játék időtartama:

A Játék 3 játékrészből áll (Továbbiakban: „Játékrész”).

1.     Játékrész: 2024. március 04. déli 12:00:00 órától - 2024. március 10. déli 12:00:00 óráig tart.

2.     Játékrész: 2024. március 11. déli 12:00:00 órától - 2024. március 17. déli 12:00:00 óráig tart.

3.     Játékrész: 2024. március 18. déli 12:00:00 órától - 2024. március 24. déli 12:00:00 óráig tart.

 

A megoldás beküldésének a fenti időtartamban kell megtörténnie és a játékfelhívó poszt (Továbbiakban „Játékfelhívó poszt”) alatti kommentben szükséges megadni.

Az ezen időszak előtt és után megadott megoldásokat érvénytelennek tekintjük.

Csak az adott Játékrészben közzétett az adott Játékfelhívó poszt alatt kommentben, az adott Játékrész határidejéig megadott helyes válasz(ok)at tekintjük érvényesnek és vesznek részt az adott Játékrész sorsolásán. Bármely más poszt alá megadott kommenteket érvénytelennek tekintjük.

A kommentek beérkezési időpontjának meghatározásául a Facebook által jegyzett beérkezési időpont az irányadó.

 

4. A Játék menete:

Aki az adott Játékrészben, a Játékrész időtartama alatt legalább egy alkalommal 

-       publikus Facebook profilján keresztül

-       választ ad a Játékfelhívó posztban közzétett kérdésre

-       a választ beküldi kommentben az adott Játékrészben a Játék lebonyolító Facebook oldalán (https://www.facebook.com/gyogymanko) közzétett Játékfelhívó poszt alá, (továbbiakban „Pályázat”)

a továbbiakban fentiek együttesen „Játékos”.

A Játékos a Pályázat beküldésével önként és kifejezetten hozzájárulását adja a Játékszabályzat és az adatvédelmi tájékoztató elfogadásához.

Egy Játékos mindhárom Játékrészben részt vehet, de egy adott Játékrész alatt csak egy Pályázatot küldhet be, amennyiben több Pályázatot küld be, akkor az első helyes választ megadó Pályázata kerül figyelembevételre az adott Játékrész sorsolásánál.

Egy Játékos a Játék teljes ideje alatt (azaz mindhárom Játékrészt együtt véve) mindösszesen egy nyereményt nyerhet.

A sorsolást megelőzően a a Játék lebonyolítója összegzi az adatokat és előállítja a sorsolási adatbázist. Az adott sorsoláson csak az adott Játékrészben helyes választ megadó Pályázatokat beküldő Játékosok vesznek részt.

A Játékos részvételével vállalja, hogy a Játék teljes időtartama alatt valamint a Játék végét követően, 2024. április 30-ig Facebook oldalának beállítása nyilvános (publikus) marad.

Egy Játékos kizárólag egy Facebook felhasználói fiókkal vehet részt a Játékban. Kizárható (akár a nyertességről történő értesítés kézhezvételét követően is) az a Játékos, aki nem valós profillal és/vagy egynél több Facebook fiókkal küld be Pályázatot a Játékra.

A Játékban csak magánszemélyek vehetnek részt. A Játékban csak magán felhasználói fiókkal lehet részt venni.

 

4.1. A Játékos vállalja, hogy az általa közzétett komment:

- mindenben eleget tesz a Facebook szabályzatának: https://www.facebook.com/legal/terms

- nem lehet olyan, ami faji, nemzetiségi, vallási, világnézeti, nemi vagy politikai ellentéteket szít, illetve súlyos vagy széleskörű ellenállást vált ki,

- erőszakos és egyéb, a gyermekek fejlődését hátrányosan befolyásoló jeleneteket, kijelentéseket nem tartalmazhatnak,

- nem lehet pornográf, trágár, obszcén, jó hírnevet sértő, jó ízlést sértő, uszító, gyűlöletkeltő, másokat lejárató tartalmú,

- nem tartalmazhat a Szervezőre, a Játék lebonyolítójára vonatkozó kijelentéseket, továbbá a Szervező versenytársaira vonatkozó logókat, képeket, üzeneteket,

- nem bátoríthat egészségre ártalmas anyagok használatára,

- nem tartalmazhat burkolt vagy nyílt reklámot,

- a Játék témájával összefüggésben kell lennie,

- nem valósíthat meg plagizálást,

- nem tartalmazhat bűncselekményre, vagy szabálysértésre, illetve más jogszabálysértésre való felbujtást,

- nem tartalmazhat jogosulatlan vagy tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat, szabadalmakat és védjegyeket, adatvédelmi törvénybe ütköző közléseket,

- nem sértheti a természeti, történelmi tudományos, kulturális értékek megbecsülését,

- nem sérthet senkit, nem figurázhat ki, nem ítélhet el senkit (pl. nemzetiség, vallás, bőrszín, testalkat, életmód, stb. okok miatt),

- illetve nem ütközhet egyéb jogszabály rendelkezéseibe, nem sértheti az általánosan elfogadott erkölcsi normákat, valamint a jó ízlést.

- nem tartalmazhat az adott Játék témájától eltérő tárgyat, feliratot,

- nem lehet internetes honlapról vagy bármely más forrásból letöltött, reklám értékű,

- nem sértheti a Szervező, Játék lebonyolítójó hírnevét, védjegyeihez fűződő vagy bármely más jogát, 

- nem sértheti valamely 3. személy szerzői, illetve egyéb jogát, nem lehet jogsértő.

Játékos felelőssége, hogy a beküldött Pályázat szerzői jogaival rendelkezzen.

A Játékos nem adhat be más nevében Pályázatot akkor sem, ha a másik személy beleegyezik ebbe.

Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő, vagy egyéb okokból szabálytalan Pályázatot benyújtó Játékosokat az adott Játékból kizárja és a beküldött Pályázatukat moderálja vagy eltávolítsa oldaláról.

 

4.2. Pályázatok felhasználása, felelősségek

A Játékos szavatolja, hogy a Pályázatnak ő a kizárólagos szerzője, és az saját, eredeti szellemi alkotása, amelynek közlési jogát sem részben, sem egészben nem ruházta át harmadik félre. A Pályázatra vonatkozóan a Játékos vagy bármely más, harmadik személyek a Szervezővel szemben díjazás, kártérítés jogcímén követelést, igényt nem támaszthatnak. Játékos a Játékban való részvételével kifejezett hozzájárulását adja, hogy a beküldött Pályázatot Szervező saját céljaira szabadon, szerzői jog érvényesítése nélkül felhasználhatja, Szervező ezáltal jogosult a feltöltött kommenteket szerzői jogdíj nélkül a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 17.§-ában felsorolt összes módon felhasználni. Szervező nem vállal felelősséget a Pályázatok tekintetében harmadik személyek által támasztott semminemű igényért. A Pályázat beküldésével a Játékos egyben tudomásul veszi, hogy a Szervezőt nem terheli hasznosítási kötelezettség a feltöltött kommentre vonatkozóan.

A Játékos egyben elfogadja, hogy a jogsértő (pl: a 4.1.-es pontban foglaltakat nem betartó, nem saját tulajdonú) Pályázatokat a Szervező figyelmen kívül hagyja, valamint tudomásul veszi, hogy a Pályázatért semmilyen díjazás nem illeti meg, azokat önként és ingyenesen a Játékban való részvétel feltételeinek teljesítéséért bocsátotta a Szervező rendelkezésére.

A Játékos kötelezettséget vállal arra, hogy az általa beküldött Pályázatban szereplő adatok, információk Szervező vagy harmadik személy jogát, vagy jogos érdekét nem sérti. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül jelentse a Facebook felé azon Pályázatokat, amelyek megsértik vagy megszegik bármely fél szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb tulajdonosi jogát, vagy a jelen Játékszabályzatban feltételekként foglalt rendelkezéseket. A Szervező felszólíthatja a Játékost, hogy a nem megfelelő tartalmat törölje és ezzel egyidejűleg Szervező jelzi a Facebook részére a sértő tartalmat.

Szervező kizárja a felelősséget a Játékosok által beküldött Pályázatok vonatkozásában, azokért kizárólag a Játékban résztvevő Játékos a felelős. Amennyiben a Játékos magatartása bármilyen módon jogsértő, úgy a felelősséget ezzel kapcsolatban köteles önállóan viselni.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy bármely, a Játék során Pályázatot a jelen szabályzatot sértő módon kommentelő Játékost indoklás nélkül kizárja a Játékból, különösen fenti szabályok megszegése esetén, és ezzel egyidejűleg a kommentet törli.

A Pályázat érvényességével kapcsolatban, vagy bármely más felmerülő vitás esetben a Szervező döntése az irányadó. Az előírttól eltérő formátumú Pályázat elbírálásának jogát a Szervező fenntartja.

 

5. Nyertes pályázatok kisorsolása:

A nyeremények sorsolására az adott Játékrész lezárását követően P&P Provision Kft. irodájában (1136 Budapest, Hollán Ernő utca 9.), sorsolási bizottság jelenlétében, gépi sorsolással, nem nyilvánosan kerül sor.

Az első Játékrész sorsolása: 2024.03.11 

A második Játékrész sorsolása: 2024.03.18 

A harmadik Játékrész sorsolása: 2024.03.25

A kisorsolt nyertesek listáját a kommentszekcióban legkésőbb a sorsolást követő napon hozza nyilvánosságra a Játék lebonyolító.

A sorsoláson valamennyi érvényes Pályázat vesz részt. A Játék lebonyolítója a Pályázatok érvényességét, tartalmát ellenőrzi.

Egy Játékos és egy háztartás maximum 1 nyereményt nyerhet.

Egy Játékosnak minősül ugyanazon felhasználónévvel és lakcímről feltöltést végre hajtó Játékos. Egy Játékos, illetve egy háztartás több Pályázat benyújtása esetén is legfeljebb egy nyereményt nyerhet meg.

A Szervező egy háztartás fogalma alatt, az egy lakcímen együtt lakókat érti, függetlenül a közöttük fennálló rokoni kapcsolat meglététől, vagy éppen hiányától.

Az „egy háztartás” megfogalmazást és szűkítést, a Szervező azért szerepelteti a Játékszabályban, hogy a Játékosok minél szélesebb körének tegye elérhetővé a nyereményekhez történő hozzáférést és kiszűrje, csökkentse azon Játékosok többszöri nyerési esélyét, akik „nem életszerű” mennyiségű pályázat beküldésével vesznek részt a nyereményjátékban.

A nyertesek listája, a sorsolást és ellenőrzést követően a https://www.facebook.com/gyogymanko Facebook oldalon nyilvános bejegyezésben elérhetővé válik az adott Játékrészt követően, melyhez a Játékos a jelen Játékban való részvétellel automatikus és feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja.

 

6. Nyeremények és tartaléknyertesek:

Játékrészenként 3-3 db (összesen 9 db) egyedi sebtapaszos bögre és Leukoplast termékcsomag kerül kisorsolásra.

A Leukoplast termékcsomag tartalma:

1 db egyedi grafikával ellátott, piros, 270 ml-es kerámia bögre

1 csomag Leukoplast Kids sebtapasz

1 csomag Leukoplast Soft White sebtapasz

Egy sorsolás alkalmával a 3 db nyertesen felül további 3 db tartalék nyertes (a Játék teljes ideje alatt összesen 9 db nyertes és 9 db tartaléknyertes) is kisorsolásra kerül, akik jogosulatlan, vagy a megadott határidőn belül nem elérhető nyertes esetén jogosultak a megállapítás sorrendjében az eredeti nyertes helyébe lépni.

A hirdetésekben a nyeremények képei csak illusztrációk.

 

7. Nyeremények átadása, illetve átvétele:

A sorsolásokat követően a Játék lebonyolító haladéktalanul értesíti a nyertes Játékosokat a Játékfelhívó poszt alatti kommentben és eredményt hirdető posztban taggelve/kiírva a nyertesek felhasználónevét. A nyertesek a nyereményeiket, a nevük, címük, telefonszámuk és email címük beküldését követően vehetik át, melynek az első értesítést követő 5 napon belül elektronikusan kell megtörténnie Facebook direkt üzenetben, melyben felkeresik a Játék lebonyolító Facebook oldalát:

https://www.facebook.com/gyogymanko

Amennyiben a fenti kétféle módon történő megkeresésre, az első értesítéstől számított 5 napon belül a nyertestől válasz nem érkezik, úgy automatikusan tartaléknyertes kerül bevonásra a lentiekben leírt módon.

A nyertesek a kapcsolatfelvételt követő egyeztetés után, legkésőbb 4 héten belül futárszolgálat útján kapják meg nyereményeiket. 

Amennyiben a nyertes nem jogosult a nyereményére, mert nem felel meg maradéktalanul a jelen Játékszabály szerinti személyi vagy tárgyi feltételeknek (pl. nem rendelkezik magyarországi bejelentett lakóhellyel, nem válaszol határidőben a nyertes értesítésre, nem rendelkezik publikus Facebook fiókkal a megadott időszakban, stb.), úgy a nyertes elveszti a nyereményre való jogosultságát és a sorrendben következő tartaléknyertes válik nyertessé és kerül kiértesítésre. A tartaléknyertesek a fentiekben leírtak szerint kerülnek értesítésre.

A nyertes és tartaléknyertes Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel és a Játék lebonyolítóval annak érdekében, hogy a nyeremények átadása legkésőbb 2024. április 30-ig megtörténjen. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertesek nem tesznek eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő. Az 5 napos határidő lejártát követően a tartaléknyertes kerül kiértesítésre. Az esetlegesen át nem adott nyeremények a Szervező tulajdonában maradnak.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a hibás vagy nem valós Pályázatokat küldő, nem szabályosan, nem a Játék szellemével összeegyeztethető módon, illetve nem a megengedett eszközökkel résztvevő, és így a maga számára jogtalan előnyöket szerző (például több profillal, nem valós profilokkal vesz részt a Játékban, csapatban játszik stb.) Játékosokat időszakosan vagy véglegesen kitiltsa a Játékból, továbbá számukra a nyeremény átadását megtagadni jogosult. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható.

A Pályázatban egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie a megfejtéseknek.

Amennyiben a nyertes személyét vagy a pályázatok érvényességét illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény átadásának kérdésében, illetve a nyertes személyének meghatározásában a Szervező döntése végleges és nem vitatható.

 

8 Adók és közterhek:

A nyereményekkel kapcsolatos minden felmerülő adó és járulék megfizetését, valamint a házhozszállítás költségét a Szervező vállalja.

Amennyiben a Nyertes a Szervező által biztosított ingyenes nyereményátvételi lehetőséggel nem kíván élni, úgy  nyeremények egyéb módon történő átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő minden további költség és kiadás (például a nyeremény átvételi helyszínére történő utazási költségek) a nyertes Játékost terheli.

A nyeremény átvételét követően a nyertes további követelést a Szervező és Játék lebonyolító felé nem támaszthat.

 

 

10. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok: 

A Játékosok önkéntes hozzájárulása alapján a Játékosok személyes adatait a jelen Játékszabály és adatkezelési szabályzat során megadott tájékoztatás, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR) és a Facebook rendelkezéseinek megfelelően, a jelen tájékoztatóban meghatározott célból az Essity Hungary Kft. és a P&P Provision Kft kezeli. Az adatok megadása önkéntes. A Facebook rendelkezései:

https://mbasic.facebook.com/privacy/policy/printable/

A Szervező és a Játék lebonyolító a Játékhoz kapcsolódóan kizárólag a Játék lebonyolítása és a kapcsolódó számviteli megőrzési kötelezettségek teljesítése érdekében, az alábbiakban meghatározott adatokat kezeli: a beérkezett Pályázatok alapján rögzítésre kerül a Játékos Facebook profilja és Facebook felhasználó neve, továbbá a nyertes Játékosok esetében a személy neve, e-mail címe, lakcíme és telefonszáma valamint a nyeremény átadásához, a kapcsolattartáshoz az esetleges adók, más közterhek Szervező általi megfizetéséhez kapcsolódó esetleges további adatok.

A beérkezett Pályázatok alapján szerzett adatok, információk bizalmasak, azokat a Szervező az Essity Hungary Kft. (székhelye: 1021 Budapest, Budakeszi út 51.), és a Játék lebonyolító a P&P Provision Kft., (székhely: 1136 Budapest, Hollán Ernő utca 9.) dolgozza fel.

A Szervező mint adatkezelő az adatkezelés során adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik a nyereményjátékhoz kapcsolódóan feladatot végeznek, megismerhetik a nyereményjáték során rögzített adatokat, és azokat a szabályozással összhangban kezelik.

Az adatokhoz hozzáfér adatfeldolgozóként a Játék lebonyolító is. A játék lebonyolításának feladatait, a sorsolást és a nyertesekkel történő kommunikációt végzi a P&P Provision Kft., (székhely: 1136 Budapest, Hollán Ernő utca 9.). A nyeremények kiszállításának koordinálását végzi az Essity Hungary Kft. (székhelye: 1021 Budapest, Budakeszi út 51.).

A nyertesek esetében a nevük, lakcímük és telefonszámuk a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.) vagy a Packeta Hungary Kft. (1044 Budapest, Ezred utca 1-3. B2/11. ép.) számára is átadásra kerül a nyeremény házhozszállítása és az ennek érdekében történő kapcsolatfelvétel céljából. Az adatfeldolgozó az adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a nyeremény kiszállításában.

A Játékban résztvevő Játékosok részvételükkel automatikusan elfogadják a Játék hivatalos játékszabályát és adatvédelmi szabályzatát és az alábbi feltételekkel hozzájárulnak az adatkezeléshez és egyben tudomásul veszik, hogy:

1.     Az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés az adat átadásával megadott önkéntes hozzájárulásuk alapján történik, a Játékos a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Játékban való részvétellel, a Pályázat(ok) beküldésével, illetve a személyes adatok önkéntes megadásával adja meg,

2.     A Szervező és a Játék lebonyolító a Játékosok személyi adatait és személyes jellegű információit díjmentesen használja fel a Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára;

3.     A kisorsolt Játékosok adatait, a felhasználónevüknek, Facebook ID-juknak, a nevüknek, kizárólag a lakhelyük irányítószámának és településnevének feltüntetésével a Játék lebonyolító a sorsolást követő naptól nyilvánosságra hozhatja a Játék lebonyolító Facebook oldalán (https://www.facebook.com/gyogymanko).

4.     Ezen kisorsolt Játékosok akkor válnak nyertesekké, amennyiben a jelen játékszabály 7. pontjának megfelelően teljesítik az abban foglalt kötelezettségeiket.

5.     Minden további a Játékban történő részvétel során megszerzett személyes adatot - az 5. pontban foglalt, jogszabályi kötelezettség alapján kezelt adatok kivételével - a Szervező megsemmisít a Játék lezárását követően, de legkésőbb 2024. december 31-ig.

6.     Az Adatkezelő a nyertesek Pályázat beküldésekor megadott adatait, valamint a nyeremények kisorsolásával és átvételével kapcsolatos adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján 2029. december 31-ig őrzi meg.

 

Az adatkezelő a Játékosok adatait (Facebook fiók, Facebook ID és Facebook profil) addig kezeli, míg – amelyik leghamarabb bekövetkezik – az adatkezelés határozott időtartama lejár, az adatkezelés célja megszűnik, vagy az adatalany az adatkezelőhöz címzetten a megadott hozzájárulását vissza nem vonja. A hozzájárulás visszavonását követően az érintett személyes adatait nem kezeljük tovább. A hozzájárulás visszavonása az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

Az adatok az adattulajdonos (Játékos, érintett) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.

Az Essity Hungary Kft. szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adatkezelőnél. 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelésre vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon.

Az érintett a GDPR által felsorolt indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Essity Hungary Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, vagy korlátozza az adatkezelést.

Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. 

Az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az annak nyomán hozott intézkedésekről.

Azok a Játékosok, akik töröltetni vagy módosítani kívánják adataikat az adatbázisban, ezt korlátozás és indokolás nélkül, valamint ingyenesen megtehetik:

- a Játék ideje alatt a Játékos bármikor törölheti a Játékba feltöltött Pályázatát, viszont ezzel együtt a Játékos tudomásul veszi, hogy adatainak a Játék időtartama alatti törlése a Játékból való kizárását eredményezi, mivel Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét.

- a promóció lezárultát követően az Essity Hungary Kft. (székhelye: 1021 Budapest, Budakeszi út 51.) postacímére küldött nyilatkozattal, a borítékon „Melyik seb, melyik Leukoplast? - adatvédelmi kérelem” megjelöléssel, vagy a dataprivacy@essity.com email címen.

A Játékos a GDPR alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.; +36 (1) 391-1400.; www.naih.hu) fordulhat.

11. Egyebek:

A hirdetésekben a nyeremények képe csak illusztráció. A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási/elírási hibákért sem a Szervező, sem alvállalkozóik nem vállalnak felelősséget.

A Játékban vállalkozások, cégek nem vehetnek részt!

Az előírttól eltérő formátumú Pályázatok elbírálásának jogát a Szervező fenntartja.

A nyeremények készpénzre át nem válthatóak és át nem ruházhatóak.

Ez a Játék nem a Facebook ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett megszervezve. A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, nem kapcsolódik a Facebookhoz. Az adatszolgáltatás a Facebook részére nem, hanem a Szervező részére történik. 

Szervező a – nem általa gyártott vagy forgalmazott – Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. A Szervező által forgalmazott Leukoplast termékek vonatkozásában a minőséget a Szervező garantálja, az a Szervező felelőssége.

A Játékszabály bárminemű megsértése – akár a nyeremény átvételét követően is – a Játékból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A játékszabály megszegésével a Szervezőnek okozott kárért a Játékos teljes körű felelősséget vállal. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és nem vitatható.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen manipulációt (pl.: tömegesen generált e-mail címek, Facebook profilok létrehozását), illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, pl. csapatban játszik, vagy nem valós vagy harmadik személy nevében játszik, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

A Szervező nem vállalja a felelősséget a Játékos hibás pályázatbeküldéséből (pl. rossz/hibás tartalmú kommentet vagy nem teljes Pályázatot küldött be) vagy hibás adatszolgáltatásából (pl. nem saját vagy privát Facebook profillal regisztráló, vagy helytelen e-mail címet, telefonszámot megadó Játékos stb.) eredő elmaradásokért, károkért.

A Játékban a Játékosnak olyan Facebook publikus fiókot kell használnia, illetve megadnia, amin a Játék ideje alatt értesíthető nyertességéről, és a nyeremény átvétele érdekében szükséges további teendőiről. Ezen felelősség a Játékosé, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által tulajdonolt telefonszám és e-mail cím megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált, tulajdonolt telefonszámot vagy e-mail címet vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult hozzájárulását. A Játékkal kapcsolatos telefon és e-mail használat jogosultságából fakadó esetleges károkkal vagy vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint a megbízásából eljáró ügynökség mindennemű felelősségét teljes mértékben kizárja. A Játékos által szolgáltatott valótlan, hiányos, megtévesztő, illetve téves adatokból származó esetleges károkért vagy jogvitákért a Szervezőt semminemű felelősség nem terheli. 

A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat fogadja el érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját maguk által regisztrált valós Facebook profillal küldenek be az adott Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált vagy nem valós Facebook fiókot vesz igénybe a Játékban történő részvételhez, úgy a Facebook profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervezőt semminemű felelősség nem terheli. Ha a Játékos a Pályázat beküldése közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

Szervező kizárja felelősségét a Facebook és Weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Facebook és a Weboldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.

A Szervező kizárja felelősségét minden, a Weboldalt, online felületeket, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben a Játékot ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

A Szervező által elküldött valamennyi értesítés üzenetet kézbesítettnek kell tekinteni.

A Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítélik meg. A módosításokról a Játékosok a Játék lebonyolító nyilvános Facebook postjából oldalon értesülhetnek.

Budapest, 2024. február 05.